Onursal Kurul

Bölümün kuruluşunda ve gelişmesinde katkısı bulunan akademisyenler.

· Prof. Dr. Ahmet Cevizci

· Prof. Dr. Ali Özçelebi

· Prof. Dr. Arda Denkel

· Prof. Dr. Betül Çotuksöken

· Prof. Dr. Harun Tepe

· Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

· Prof. Dr. İsmail Demirdöven

· Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer

· Prof. Dr. Sevgi İyi

· Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy

· Doç. Dr. Uğur Ekren

· Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Çıvgın

· Yrd. Doç. Dr. İsmail Serin

· Yrd. Doç. Dr. Tüten Anğ

· Yrd. Doç. Dr. Ümit Öztürk

· Bilge Karasu