Önemli Tarihler

Özetlerin Son Gönderilme Tarihi
25 Mayıs 2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
04 Haziran 2018

Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi
17 Ağustos 2018

Kongre Programının İlan Tarihi
3 Eylül 2018

Kongre Tarihleri
11-12-13 Ekim 2018