V. Uluslararası Felsefe Kongresi

SAVAŞ ve BARIŞ

11-12-13 Ekim 2018
Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Görükle Yerleşkesi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kongre Merkezi
Bursa / Türkiye

Başlarken

1990-1991 eğitim-öğretim yılında kurulan Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim vermektedir. Genç ve dinamik kadrosuyla Türkiye'deki Felsefe bölümleri arasında kendine saygın bir yer edinen bölüm, yılda iki sayı olarak Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi'ni yayımlamaya devam etmektedir. Birçok öğretim üyesi ve elemanının bölümün kurumsallaşmasına katkı yaptığı Felsefe Bölümü yirmi yıllık bir süreçte çeşitli deneyimler kazanarak günümüze geldi. 2010 yılında yirminci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen ilk Uluslararası Felsefe Kongresi’nin ikincisini 11-13 Ekim 2012 tarihlerinde “Şehir ve Felsefe” temasıyla, üçüncüsünü 23-25 Ekim 2014 tarihlerinde “Gelenek, Demokrasi ve Felsefe” temasıyla, dördüncüsü 13-15 Ekim 2016 tarihlerinde temasıyla düzenlenmiştir. 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde beşincisini düzenleyeceğimiz kongremizin teması "Savaş ve Barış" olarak belirlenmiştir.

Kongre, şu an yaşadıklarımız bağlamında felsefenin güncelliğinden bir şey kaybetmediğini göstermek, dünya problemleri karşısında felsefenin ve felsefecinin takındığı tutumun nasıl olması konusunda düşünmeye zemin hazırlamak, savaş ve barış sözcüklerinin çokça ve sorumsuzca kullanıldığı günümüzde savaş ve barış (kavramları) üzerine geniş bir bakış açısı oluşturmak için düzenlenmektedir. Bugün sıradan bir insana savaş ve barışa ilişkin düşünceleri sorulduğunda savaşın “kötü” barışın ise “iyi” bir şey olduğunu söyleyecektir. Ardından “ama” diye ekleyecektir: “Ülkenin içinde bulunduğu durum”, “dış mihraklar/güçler”, “terörün varlığı ve terör örgütlerinin faaliyetleri”, “vatanın ve milletin bekası”, “başka ülkelerin silahlanma/savaş yatırımları” vs. “bizim savaşa yatırım yapmamızı, silahlanmamızı veya savaşmamızı kaçınılmaz kılmaktadır.” Bu gibi nedenlerle barış rafa kaldırılır ve her yerde savaş boruları çalmaya başlar. Peki, gerçekten durum böyle midir?

Öte yandan dünya nüfusunun önemli oranda artması, insanların yaşam alanlarını genişletmesine, yerleşim bölgelerinin geniş alanlara yayılmasına ve su gibi doğal kaynakların aşırı tüketilmesine yol açmaktadır. Sadece bu değil; nüfus arttıkça başka türlerin hem kendileri hem de yaşam alanları yok edilmektedir. Doğal kaynaklar hızla tüketilmekte ve bazı ülkelerdeki doğal kaynakların zenginliği başka bazı ülkelerin iştahını kabartmaktadır. Bu da yer yer çatışmaların ve savaşların yaşanmasına neden olmaktadır.

Bugün yeryüzünün hemen her köşesinde küçük veya büyük ölçekli savaşlar var. Bulunduğumuz coğrafya uzun bir süredir yangın yeri. Savaş(lar) birçok coğrafyayı ve sınırları değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Yaşananlar yüzünden milyonlarca insan evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda kaldı ve

kalıyor. Bu ise büyük insani sorunlara yol açıyor. Bu sorunların başında mülteci sorunu gelmektedir; yine organ ve insan kaçakçılığı, “kadın ticareti” temel sorunlardan birkaçı. Bir yandan bu sorunlarla mücadele edilirken diğer yandan savaş(lar)a yapılan yatırımlar hem bir ikiyüzlülüğü ortaya koymakta hem de yeni ve daha büyük sorunların doğmasına yol açmaktadır. Barış ise sadece boş bir sözden ibaret kalıyor. İşte bu koşullar, savaş ve barış üzerine felsefi bir zeminde yeniden düşünmeyi ve ortaya çıkan sorunlarla hesaplaşmayı gerekli kılıyor. Biz de bu hesaplaşmayı gerçekleştirmek için “Savaş ve Barış” temalı bir kongre düzenliyoruz.

Kongre Hakkında

“Savaş ve Barış”

Güncel tartışmalara şöyle baktığımızda savaş ve barışın her gün üzerine düşünülen, konuşulan ve yazılan kavramlar olduklarını görmekteyiz. Bu bağlamda televizyonlarda, gazetelerde ve ‘sosyal medya’da sürekli savaş ve barış üzerine konuşmalara ve paylaşımlara tanık oluyoruz. Kimileri savaşa meşruiyet kazandırmak için bazı gerekçeler öne sürmekte ve bu gerekçelere dayanarak öldürmeyi haklı bir eylem olarak görmektedir. Savaş için öne sürülen gerekçeler arasında ülke bütünlüğü, terörle mücadele, sömürgeciliğe karşı mücadele, özgürlük, bağımsızlık vs bulunmaktadır. Bütün bunlar önemli sorunlar ve bu bağlamda dile getirilen kavramlar insan dünyası için önemli kavramlar. Ancak özgürlük, bağımsızlık, sömürgecilik, terör gibi kavramlar çokça kullanılan -kimi zaman kendimizin de kullandığı-, fakat derin bir hesaplaşmayı gerektiren kavramlardır. Bu nedenle bu kavramlar üzerine yeniden ve farklı bakış açılarından düşünmek gerekmektedir.

Savaş, insan dünyasında çeşitli yıkımların meydana gelmesi demektir. Yarattığı buhranlar onarılmaz yaralara neden olmaktadır. Aileler, yaşamlar parçalanmakta veya yok olmaktadır. Savaşın en önemli mağdurları çocuklar ile yaşlılar ve elbette kadınlardır. Savaş durumunda insanlar birbirlerine “insani” olmayan eylemler gerçekleştirmekte veya bu eylemlerin mağduru olmaktadırlar. Belki de “insan olma”nın sınandığı durumlardan biridir savaş. Kim bilir belki de “insan olma”ya olduğundan fazla bir anlam yüklemekteyiz.

Öte yandan savaş yapmak isteyen(ler) için gerekçe bulmak çok da zor olmuyor. Ancak sorunları çözmek için savaşmak mı gerekiyor? Sorunlar başka şekilde çözülemez mi? Bu noktada savaş(lar)ın sona ermesi için kalıcı bir barış inşa edilemez mi? Barış, çoğu insanın benimseyeceği ve birlikte yaşamanın zemini için uygun görünüyor. Bu bilinmesine rağmen insanlar neden savaşma yolunu seçiyor? Barışı sağlamak için savaş gerekli mi? Dünya sorunları karşısında

savaş bir çözüm müdür? Neden devletler savaş(lar)a büyük bütçeler ayırmaktalar? Barış -bu anlamda- “daha tasarruflu” değil mi? Savaşa ayrılacak kaynaklar, barışın yaşandığı huzur ortamında insani faaliyetler için harcansa daha güzel ve yaşanabilir bir dünya olmaz mı? Ebedi bir barış mümkün olabilir mi?

Savaş ve barış iki önemli kavram ve biz bu iki kavram ile hesaplaşmak durumundayız. Ancak bu, “boş sözlerle”, bu kavramları politikanın aracı haline getirerek değil, felsefi bir bakışla gerçekleştirilecek bir hesaplaşmayla olabilir. Bu hesaplaşmayı yapabilmek için “Savaş ve Barış” temalı bu kongreyi düzenliyoruz. Kongrenin bu konuda önemli bir bakış sunacağını ve politika için geniş bir perspektif sağlayacağını düşünüyoruz.

Konu Başlıkları

Savaş ve Adalet

Savaş ve Barış

Savaş ve Bilim

Savaş ve Cinsiyet

Savaş ve Demokrasi

Savaş ve Din

Savaş ve Edebiyat

Savaş ve Ekonomi

Savaş ve Felsefe

Savaş ve Sağlık

Savaş ve Hukuk

Savaş ve Mülteci Sorunu

Savaş ve Özgürlük

Savaş ve Politika

Savaş ve Sanat

Savaş ve Sömürgecilik

Savaş ve Terör

Barış ve Adalet

Barış ve Bilim

Barış ve Cinsiyet

Barış ve Demokrasi

Barış ve Din

Barış ve Edebiyat

Barış ve Ekonomi

Barış ve Felsefe

Barış ve Hukuk

Barış ve Özgürlük

Barış ve Politika

Barış ve Sanat

Ölüm ve Yaşam

Çağrılı Konuşmacılar

Onur Konuğu
Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi
 
Davetli Konuşmacılar
Prof. Dr. Ahmet Arslan - Ege Üniversitesi
 
 
Kapanış Konuşması
Prof. Dr. Ulrich Glassmann, Flensburg Uni.

Katılım Bilgileri

Kongre Dili
Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiri tam metinlerinin The Chicago Manual of Style (15. Baskı) kuralları takip edilerek yazılması gerekir.

Katılım Belgesi
Kongreye kayıt yaptıran katılımcılara kongre sırasında, kayıt masasından verilecektir.

Slayt ve Teknik Olanaklar
Kongre süresince sunumlarda ekipman olarak barkovizyon, slayt makinesi, tepegöz ve video kullanım olanağı sağlanacaktır. Slaytlar sıra numarası verilerek, CD’ler sunum yapacak kişinin adı/soyadı yazılı olarak, en az iki oturum öncesinden görevlilere teslim edilmelidir.

Bildiri Kitabı
Bildiri tam metinleri kongre bitiminden bir ay sonra yayınlanacaktır.

Katılım Ücreti
Öğretim Elemanı, Araştırma Görevlisi / Lisansüstü Öğrenci: 250 tl
Öğretim Üyeleri: 350 tl; İki ya da daha çok isimli bildiriler için kişi başı 200 tl;

Hesap Bilgileri
İş Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi
IBAN: TR04 0006 4000 0012 2130 2553 97
Metin BECERMEN

(Kongre organizasyonu; 2 öğle yemeği, 1 akşam yemeği, kahve-çay ikramı, katılım belgesi, özet CD’si ve yaka kartını karşılayacaktır)

İletişim

Akademik Koordinatör
Doç. Dr. Metin BECERMEN
Tel: 0 224 294 1834

philosophy5@uludag.edu.tr

Önemli Tarihler

Özetlerin Son Gönderilme Tarihi
25 Mayıs 2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
04 Haziran 2018

Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi
17 Ağustos 2018

Kongre Programının İlan Tarihi
3 Eylül 2018

Kongre Tarihleri
11-12-13 Ekim 2018

Katılım Formu

Kongreye katılmak için formu doldurup, philosophy5@uludag.edu.tr adresine yollamanız gerekmektedir.

Özetleriniz 300 ile 500 sözcük arasında olmalıdır.

İngilizce başlık, key-words ve Türkçe anahtar sözcükler de yazılmalıdır.